Dodatkowe informacje

SPRAWDŹ W SWOIM URZĘDZIE PRACY WŁAŚCIWYM DLA DANYCH REJESTROWYCH GABINETU/FIRMY CZY MOŻESZ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
***

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: +48 662 293 293 lub mailowy: kontakt@limap.pl