Czy poród może odbyć się w znieczuleniu ogólnym?

Czy poród może odbyć się w znieczuleniu ogólnym?

Znieczulenie ogólne jest opcją podczas porodu z kilku powodów. Jest ono często łatwiejsze do podania i pozwala kobiecie urodzić dziecko jeszcze w kanale rodnym. Może ono również zapewnić kobiecie ulgę w bólu podczas zmiany pozycji w trakcie porodu. Znieczulenie ogólne jest również dobrą alternatywą dla znieczulenia rdzeniowego, które jest trudne do zastosowania u niektórych pacjentek ze względu na wcześniejsze problemy zdrowotne.

Analgezja zewnątrzoponowa

Analgezja zewnątrzoponowa jest alternatywą dla środków znieczulenia miejscowego w celu uśmierzenia bólu podczas porodu. Jej zalety obejmują minimalne działania niepożądane i możliwość kontrolowania poziomu bólu bez wywoływania nadmiernego krwawienia. Może być również stosowana w połączeniu z innymi lekami. Analgezja zewnątrzoponowa jest zazwyczaj podawana pod kierunkiem wykwalifikowanego anestezjologa. Pacjent musi pozostać w pełni nieruchomy podczas zabiegu, ponieważ zminimalizuje to ryzyko powikłań i zmaksymalizuje skuteczność leku.

Lek zacznie działać po kilku minutach od podania. Zaczyna on drętwieć pewne części ciała i zaczyna działać w ciągu 10 do 20 minut. Lek jest następnie podawany pacjentowi przez cewnik, podczas zabiegu lub po jego zakończeniu. Lek jest wstrzykiwany do płynu rdzeniowego. Pacjent może być uspokojony lub przykuty do łóżka.

Analgezja zewnątrzoponowa jest najczęstszą techniką leczenia bólu przy porodzie – ten fragment jest dziełem autora portalu jaktopolaczyc.pl. Ponad 50 procent kobiet w USA otrzymuje znieczulenie zewnątrzoponowe w okresie połogu. Istnieją cztery główne podtypy analgezji zewnątrzoponowej. W Stanach Zjednoczonych jest ona podawana większości rodzących poddawanych porodowi. Przeciwwskazań do zastosowania analgezji zewnątrzoponowej jest niewiele, ale należą do nich odmowa pacjentki i krwotok u matki. Ponadto wiąże się ona z wystąpieniem pooparzeniowego bólu głowy. Ponadto technika ta powinna być wykonywana tylko przez wykwalifikowanego anestezjologa i powinna być zgodna z wytycznymi American Society of Anesthesiology.

Znieczulenie rdzeniowe

Znieczulenie rdzeniowe jest stosowane w celu złagodzenia bólu porodowego. Jest ono najczęściej stosowane podczas porodów cesarskich. Proces jest podobny do znieczulenia zewnątrzoponowego, ale polega na wstrzyknięciu leku bezpośrednio do worka kręgowego. Używana jest cienka igła, co minimalizuje ryzyko wystąpienia bólów głowy związanych z kręgosłupem. Procedura może trwać do 12 godzin i może zmniejszyć szanse na powikłania.

Znieczulenie rdzeniowe jest również znane jako blokada kręgosłupa, blokada śródoperacyjna lub blokada podpajęczynówkowa. Ten rodzaj znieczulenia został po raz pierwszy zastosowany do porodu w 1943 roku. Technika ta została opracowana przez Augusta Biera, który prowadził nad nią badania i wykazał jej zdolność do zmniejszenia bólu podczas porodu.

Znieczulenie zewnątrzoponowe i rdzeniowe są zarówno skutecznymi technikami łagodzenia bólu. To pierwsze jest najczęstszą formą analgezji porodu. Zapewnia natychmiastowe uśmierzenie bólu i może być kontynuowane tak długo, jak to konieczne. Znieczulenie zewnątrzoponowe pozwala również kobietom na swobodne poruszanie się, a połączone znieczulenie rdzeniowe i zewnątrzoponowe łączy zalety obu technik.

Znieczulenie regionalne

Znieczulenie regionalne jest stosowane podczas porodu, aby zablokować sygnały bólowe i umożliwić matce bezpieczne wypchnięcie dziecka. Zastosowanie tej techniki ma wiele zalet i wad i zależy od indywidualnych potrzeb matki. Chociaż niektóre kobiety mogą obawiać się o bezpieczeństwo procedury, istnieje wiele badań wskazujących, że jest ona bezpieczna dla matki i dziecka.

Znieczulenie regionalne do porodu może być stosowane do porodów pochwowych lub do leczenia ran poporodowych. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bezpieczna i łatwa do podania technika, która jest powszechnie stosowana podczas porodu. Jest to dobry wybór dla matek, które doświadczają intensywnego bólu podczas porodu.

Znieczulenie regionalne jest najlepszą opcją dla kobiet, które doświadczają bólu porodowego podczas ciąży. Jednak zabieg ten nie jest pozbawiony ryzyka. Pomimo wielu korzyści, znieczulenie regionalne może powodować poważne skutki uboczne. W niektórych przypadkach u pacjentek może wystąpić reakcja alergiczna na lek znieczulający. W takim przypadku anestezjolog może przepisać lek, który leczy tę reakcję.

Nagły poród cesarski

Nagły poród cesarski to operacja, w której matka i dziecko są dostarczane poprzez cesarskie cięcie. W większości przypadków zabieg wykonywany jest w znieczuleniu rdzeniowym lub zewnątrzoponowym. Ten rodzaj znieczulenia naraża dziecko na najmniejszą możliwą ilość leków i pozwala matce uczestniczyć w procesie porodu. Istnieją jednak przypadki, w których konieczne jest znieczulenie ogólne.

Czas wykonania nagłego porodu cesarskiego jest ważny. Opóźnienie w rozpoczęciu techniki znieczulenia może wydłużyć czas porodu w trybie nagłym. Innym ważnym czynnikiem wpływającym na czas porodu w sytuacji nagłej jest czas potrzebny na transport pacjentki do sali operacyjnej. W badaniu prospektywnym obejmującym 163 chorych czas od decyzji do sali operacyjnej wynosił 21,6 (+/ 19,8) minuty.

Chociaż znieczulenie ogólne zapewnia najniższy czas od sali operacyjnej do nacięcia w przypadku cesarki w trybie nagłym, niesie ono również ryzyko. Znieczulenie ogólne wiąże się z niższą punktacją w skali Apgar u noworodka, większym zapotrzebowaniem na wentylację wspomaganą oraz większą liczbą przyjęć na oddział intensywnej terapii noworodka.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *