Co zrobić, gdy pacjent nie może mieć znieczulenia?

Jak radzić sobie z bólem po operacji zmniejszenia piersi

Znieczulenie to lek, który jest używany podczas operacji. Pacjent musi być przytomny i zdolny do wytrzymania efektów znieczulenia. Zazwyczaj pielęgniarka lub inny pracownik medyczny towarzyszy pacjentowi w drodze na salę operacyjną. Może on również chodzić, jeździć na wózku inwalidzkim lub używać wózka. Przed operacją pielęgniarka lub pracownik medyczny zadadzą pacjentowi kilka pytań. Sprawdzi również formularz zgody. Po poinformowaniu pacjenta o zabiegu, pacjent udaje się do sali operacyjnej. Przed podaniem znieczulenia, na klatce piersiowej zostaną umieszczone plastry do wykonania elektrokardiogramu. Zostanie im również założony na ramieniu mankiet do pomiaru ciśnienia krwi. W niektórych przypadkach, pulsoksymetr będzie również używany do pomiaru poziomu tlenu we krwi.

Świadomość znieczulenia

Świadomość znieczulenia jest zjawiskiem, które wywołało niepokój i debatę w środowisku medycznym. Chociaż stan ten występuje rzadko, doświadczenie to może być niepokojące dla pacjentów i ich rodzin – fragment ten jest autorstwa redaktora strony york-fitness.pl. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją sposoby na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia świadomości anestezjologicznej. Pierwszym krokiem jest edukacja personelu i pacjentów na temat tego stanu.

Istnieje wiele powodów, dla których ktoś może być świadomy podczas znieczulenia. Na przykład pacjent może być bardzo chory i w związku z tym mieć niskie ciśnienie krwi. Z tego powodu dawka znieczulenia musi być dokładnie monitorowana. Podjęcie środków ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka przypadkowego uświadomienia jest niezbędne.

Innym częstym powodem wystąpienia świadomości jest niemożność opisania przez pacjenta tego, czego doświadczył. U tych pacjentów doświadczenie może prowadzić do koszmarów, bezsenności, niepokoju, a nawet depresji. W niektórych przypadkach świadomość może wystąpić kilka dni lub tygodni po zabiegu i może prowadzić do zespołu stresu pourazowego. Konieczna może być interwencja psychiatrów, jeśli pacjent doświadcza tych objawów.

Podczas zabiegu chirurg powinien znać historię medyczną pacjenta i monitorować jego aktywność mózgową. Monitor indeksu bispektralnego jest narzędziem służącym do pomiaru aktywności mózgu podczas gdy pacjent jest w znieczuleniu. Urządzenie jest noszone na czole pacjenta. Monitor indeksu bispektralnego poda anestezjologowi wynik, w zakresie od zera do stu.

Znieczulenia przedmedyczne

Znieczulenia przedmedyczne to leki, które pacjenci mogą przyjmować przed operacją. Należą do nich leki na receptę, preparaty ziołowe, witaminy i nikotyna. Niektórzy pacjenci mogą potrzebować dodatkowych leków. Anestezjolog omówi te opcje z pacjentem i zapyta, czy ma on jakieś szczególne problemy, które mogą utrudnić lub uniemożliwić znieczulenie.

Premedykaty mogą mieć postać zastrzyków lub tabletek. Podaje się je przed operacją, aby zmniejszyć poziom lęku i bólu. Zmniejszają również ryzyko wystąpienia wymiotów i nudności pooperacyjnych. Tradycyjnie podawano je w formie zastrzyków, ale w czasach współczesnych często podaje się je w formie tabletek.

Proces podawania premedykacji pacjentom, u których nie można zastosować znieczulenia, jest niezbędny. Premedykacja lekami uspokajającymi pozwala zminimalizować poziom traumy psychologicznej doświadczanej przez dziecko. Niemniej jednak istnieje wiele czynników zakłócających, które utrudniają wyciąganie jakichkolwiek wniosków z badań. Na przykład oczekiwania i reakcje rodziców i dzieci w różnych kulturach są bardzo zróżnicowane. Ponadto badania dotyczące dystresu związanego ze szpitalem opierają się nie na doświadczeniach pacjenta podczas operacji, ale na jego późniejszej drodze po zabiegu.

Rutynowa premedykacja jest często konieczna, aby zapewnić pacjentowi bezpieczne i łagodne znieczulenie. Ma ona również na celu zmniejszenie ogólnego stresu, zapobieganie reakcjom wagalnym oraz przeciwdziałanie działaniu anestetyków i eteru. Aby osiągnąć te cele, stosuje się połączenie pochodnej morfiny i środka antycholinergicznego.

Benzodiazepiny

Benzodiazepiny są przepisywane w wielu stanach chorobowych, w tym w przypadku silnego lęku, znieczulenia proceduralnego i opieki u schyłku życia. Jednak z benzodiazepinami wiąże się wiele działań niepożądanych i interakcji lekowych. Pacjenci powinni być poinformowani o wszelkich możliwych działaniach niepożądanych przed przyjęciem leku.

Benzodiazepiny działają na ośrodkowy układ nerwowy poprzez selektywne wiązanie się z receptorami GABA-A. GABA jest głównym neuroprzekaźnikiem hamującym w mózgu i pomaga regulować widzenie, ruch i lęk. Benzodiazepiny hamują ten receptor poprzez otwarcie kanałów chlorkowych w neuronie. W wyniku tego neuron staje się ujemnie naładowany i odporny na pobudzenie.

Leki te są szeroko stosowane w sali operacyjnej. Czas działania jest różny dla każdej benzodiazepiny. Diazepam jest najbardziej długotrwały, natomiast midazolam działa krótko. Chociaż benzodiazepiny nie mają właściwości przeciwbólowych, ich działanie jest przedłużone u pacjentów otyłych, starszych i z upośledzoną czynnością wątroby.

Chociaż w ostatnich latach benzodiazepiny były stosowane rzadziej, nadal przepisywano je u niewielkiego odsetka pacjentów chirurgicznych. W rzeczywistości jeden na pięciu pacjentów chirurgicznych stosuje je uporczywie. Ze względu na możliwość ich nadużywania, należy podjąć wysiłki w celu promowania rozsądnego stosowania tych leków. Powinny być one przepisywane tylko po dokładnej ocenie medycznej. Ponadto powinny być przepisywane w ograniczonych ilościach i na krótki okres czasu. Podobne wysiłki okazały się skuteczne w ograniczaniu nadużywania opioidów. W miarę możliwości należy również zdecydowanie rozważyć stosowanie leków alternatywnych.

Benzodiazepiny są środkami zwiotczającymi mięśnie, przeciwdrgawkowymi i anksjolitycznymi. Chociaż wywołują znieczulenie, powodują również upośledzenie funkcji poznawczych i psychomotorycznych. Ponadto mogą prowadzić do paradoksalnego pobudzenia. Istnieją pewne zagrożenia związane z długotrwałym stosowaniem benzodiazepin, w tym potencjalne interakcje z alkoholem i barbituranami.

Znieczulenie zewnątrzoponowe

W niektórych przypadkach pacjenci mogą być niezdolni do znieczulenia z kilku powodów. W takich przypadkach alternatywą jest zastosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego. Znieczulenie zewnątrzoponowe to specjalny zastrzyk, który blokuje sygnały bólowe w określonym obszarze ciała. Rodzaj użytego leku znieczulającego i jego stężenie określają osiągnięty poziom znieczulenia.

Zabieg wykonywany jest przez cewnik wprowadzony do obszaru kręgosłupa pacjenta. Cewnik jest mały i elastyczny i służy do podawania wielu dawek leku znieczulającego. Podczas znieczulenia zewnątrzoponowego pacjenci zazwyczaj muszą leżeć na plecach lub na boku. Igła, która dostarcza środek znieczulający, jest zwykle wprowadzana w pobliżu przestrzeni zewnątrzoponowej, w pobliżu nerwów, które wysyłają sygnały bólowe do mózgu. W czasie zabiegu pacjent może odczuwać pewien ból, ale nie powinien on powodować poważnego dyskomfortu.

Chociaż istnieją pewne zagrożenia związane ze znieczuleniem zewnątrzoponowym, są one rzadkie i nie należy ich unikać. Na przykład pacjenci, u których w przeszłości wystąpiła zapaść sercowo-naczyniowa lub którzy mają zaburzenia ze strony OUN, nie są kandydatami do znieczulenia zewnątrzoponowego. Powolne, stopniowe stosowanie znieczulenia miejscowego może zapobiec poważnym konsekwencjom. Pacjentów należy poinformować o ryzyku związanym z zabiegiem, należy też przestrzegać ścisłej techniki aseptycznej.

Procedura jest powszechnie stosowana i ogólnie bezpieczna. Zapewnia szybkie uśmierzenie bólu i chwilową utratę czucia. Jednak niektórzy pacjenci mogą czuć się zdenerwowani posiadaniem znieczulenia zewnątrzoponowego. Jeśli obawiasz się znieczulenia zewnątrzoponowego, upewnij się, że zapytasz swojego lekarza o ryzyko.

Inne formy znieczulenia

Istnieje wiele różnych rodzajów znieczulenia. Znieczulenie miejscowe służy do znieczulenia niewielkiego obszaru, natomiast znieczulenie ogólne powoduje, że pacjent traci przytomność. W obu przypadkach środek znieczulający blokuje sygnały nerwowe do mózgu, dzięki czemu pacjent nie odczuwa bólu podczas zabiegu. Oba rodzaje znieczulenia są podawane przez lekarzy specjalistów zwanych anestezjologami.

Chociaż znieczulenie ogólne jest uważane za najbezpieczniejsze, nadal może nieść ze sobą ryzyko i skutki uboczne. Na szczęście większość skutków ubocznych jest niewielka i tymczasowa. Powszechne skutki uboczne mogą obejmować nudności, dreszcze i dezorientację przez kilka dni. Pacjenci mogą również odczuwać ból gardła po zabiegu.

Pacjent może również zdecydować się na inne formy znieczulenia. Blokady nerwów to zastrzyki w pobliżu określonych nerwów, które blokują sygnały bólowe i są przydatne w przypadku niektórych operacji, które nie wymagają znieczulenia ogólnego. Pacjentowi można również wstrzyknąć znieczulenie rdzeniowe lub zewnątrzoponowe. Są one powszechnie stosowane podczas operacji w dolnej części ciała, takich jak wymiana stawu biodrowego czy operacje pęcherza moczowego. Inne formy znieczulenia obejmują sedację, w której wykorzystuje się niewielkie ilości leków znieczulających w celu wywołania stanu „zbliżonego do snu”.

Najbardziej powszechnym rodzajem znieczulenia jest znieczulenie ogólne. Jest ono podawane przez lekarza specjalistę, zwykle anestezjologa. Inne rodzaje znieczulenia to znieczulenie miejscowe, blokady nerwów i sedacja. Lekarze ogólni często wykonują znieczulenie miejscowe w przypadku drobnych zabiegów.

Skutki uboczne znieczulenia

Zastosowanie znieczulenia jest istotnym ratunkiem dla wielu pacjentów poddawanych procedurom medycznym i ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia zabiegu. Jednakże w niektórych przypadkach znieczulenie może powodować skutki uboczne. Jednym z najczęstszych skutków ubocznych jest delirium pooperacyjne. Stan ten może powodować problemy z pamięcią długotrwałą i uczeniem się. Jest on bardziej powszechny wśród starszych pacjentów, ponieważ ich mózgi nie odzyskują tak szybko po znieczuleniu. Osoby cierpiące na choroby serca, chorobę Parkinsona lub chorobę Alzheimera są również bardziej narażone na wystąpienie tego efektu ubocznego. Pacjenci powinni zostać poinformowani o tym czynniku ryzyka przed zabiegiem, a także powinni poinformować lekarza anestezjologa o wszelkich przebytych udarach mózgu lub innych problemach zdrowotnych przed zabiegiem.

Znieczulenie może powodować szereg skutków ubocznych, w zależności od rodzaju zastosowanego środka znieczulającego. Ryzyko wzrasta w przypadku niektórych stanów chorobowych, takich jak historia rodzinna alergii na leki anestetyczne. Mogą być one również zwiększone przez rodzaj procedury.

Znieczulenie umożliwiło nowoczesną chirurgię. Dzięki znieczuleniu można wykonywać skomplikowane operacje przy zachowaniu wysokiego poziomu komfortu. Jednak pacjenci powinni być również świadomi, że znieczulenie ma skutki uboczne, z którymi trudno sobie poradzić. Na szczęście wiele środków znieczulających zawiera leki przeciwchorobowe, a dodatkowe dawki mogą być podane jeśli pacjent zachoruje lub zwymiotuje.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *