Jaki jest czas trwania znieczulenia miejscowego?

Jaki jest czas trwania znieczulenia miejscowego?

Czas trwania znieczulenia miejscowego zależy od wielu czynników, w tym wieku, wagi i wzrostu pacjenta. Może również zależeć od innych stanów chorobowych pacjenta, w tym alergii. Niektóre leki wymagają dłuższego czasu na uzyskanie efektu niż inne. Informacje te mogą być pomocne przy wyborze środka znieczulenia miejscowego do konkretnego zabiegu – część ta jest produktem wysiłku ekipy portalu piekneatelier.pl.

Zmienne, które wpływają na czas trwania znieczulenia miejscowego

Istnieje kilka zmiennych, które wpływają na czas trwania znieczulenia miejscowego, w tym rodzaj środka znieczulającego, sposób podania oraz ilość wstrzykniętego leku. W szczególności, im większa jest rozpuszczalność środka w lipidach, tym szybciej będzie on dyfundował przez błony tkankowe. Może to jednak skutkować ogólnoustrojowym wchłonięciem leku, zanim dotrze on do błony nerwowej. Dodatkowo, wysoka rozpuszczalność lipidów może sprzyjać sekwestracji w sąsiednich tkankach, spowalniając początek działania środka znieczulającego.

Różne anestetyki miejscowe mają różne okresy półtrwania eliminacji. Na przykład lidokaina ma 90-minutowy okres półtrwania, podczas gdy bupiwakaina ma 200-minutowy okres półtrwania. Po osiągnięciu przez pacjenta szczytowego stężenia leku miejscowo znieczulającego w surowicy, czas działania leku znieczulającego będzie się zmniejszał. Będzie to trwało około 20 minut w przypadku samego środka znieczulenia miejscowego i 20 minut w przypadku środków znieczulenia miejscowego w połączeniu z wazopresorami. Jednakże, tego zależnego od czasu początku działania znieczulającego nie można przewidzieć; jest on zależny od pacjenta.

Działania niepożądane znieczulenia miejscowego

Znieczulenie miejscowe może powodować wiele różnych działań niepożądanych, od przejściowego dyskomfortu do zatrzymania akcji serca. Chociaż działania niepożądane są zwykle niewielkie, należy pamiętać, że niektóre z nich mogą zagrażać życiu. Najpoważniejsze działania niepożądane są związane ze stosowaniem środków znieczulenia miejscowego u dzieci.

Chociaż znieczulenie miejscowe jest na ogół bezpieczną i skuteczną metodą kontroli bólu, niektóre działania niepożądane mogą mieć charakter ogólnoustrojowy i mogą prowadzić do alergii. Niemniej jednak większość działań niepożądanych stomatologicznego znieczulenia miejscowego nie jest ciężka, a większość z nich można leczyć i im zapobiegać. W związku z tym konieczne jest prowadzenie wysokiej jakości badań dotyczących działań niepożądanych stomatologicznego znieczulenia miejscowego. Tego typu badania powinny obejmować badania porównujące działania niepożądane różnych rodzajów środków znieczulenia miejscowego.

Środki znieczulenia miejscowego działają poprzez blokowanie sygnałów bólowych w dotkniętej części ciała. Mogą być stosowane miejscowo lub wstrzykiwane bezpośrednio w dany obszar. Są one najczęściej stosowane w stomatologii, gdzie mogą blokować ból i rozluźniać mięśnie.

Wpływ znieczulenia miejscowego na włókna nerwowe

Środki znieczulające miejscowo to substancje chemiczne, które blokują potencjał czynnościowy komórek nerwowych. Robią to poprzez zakłócanie prądów sodowych i potasowych. W wyniku blokady potencjału czynnościowego błona komórkowa nie ma potencjału czynnościowego i nie może dojść do przekazania sygnału. W ten sposób potencjał czynnościowy nigdy nie powstaje. Gdy środek znieczulający miejscowo się zużyje, proces sygnalizacji powraca i sygnały są przekazywane normalnie.

Wpływ środków znieczulających miejscowo na włókna nerwowe był badany na wiele różnych sposobów. Niektóre środki są zależne od pH, podczas gdy inne działają na komórki nerwowe bezpośrednio. Niektóre z najczęściej stosowanych środków znieczulenia miejscowego są agonistami układu adrenergicznego.

Wpływ znieczulenia miejscowego na enukleacje i wytrzewienia

W jednym z badań analizowano wpływ znieczulenia miejscowego na enukleacje i wytrzewienia. Przedstawiono przypadek 69-letniej kobiety z ostrą jaskrą, u której zaplanowano wytrzewienie prawego oka. W wywiadzie stwierdzono otyłość, wcześniejszą zakrzepicę płucną, cukrzycę i wcześniejszy udar naczyniowy mózgu. Znieczulenie miejscowe podawano przez cienką igłę równolegle do przyśrodkowej ściany oczodołu.

Autorzy zauważyli, że wytrzewienie w mniejszym stopniu zaburza anatomię oczodołu niż enukleacja i odnotowali mniej powikłań. Dwie trzecie ankietowanych okulistycznych chirurgów plastycznych i rekonstrukcyjnych preferowało wytrzewienie zamiast enukleacji. Najczęstszym powikłaniem było odsłonięcie implantu, a tylko niewielki odsetek pacjentów wymagał ponownego zszycia.

Wpływ znieczulenia miejscowego na zaburzenia rytmu

Środki znieczulające miejscowo są szeroko stosowane w medycynie do różnych procedur medycznych. Są na ogół bezpieczne w granicach zalecanych dawek, ale mogą powodować poważną kardiotoksyczność, w tym zaburzenia rytmu serca. Kardiotoksyczność może również prowadzić do zatrzymania akcji serca. Pacjenci z zaburzeniami rytmu serca powinni być poddani przed- i pooperacyjnemu badaniu EKG w celu określenia wpływu środków znieczulenia miejscowego.

Toksyczność sercowa jest często pierwszym objawem znieczulenia miejscowego. U pacjentów może wystąpić zatrzymanie akcji serca, migotanie komór lub bradykardia. Nieleczone stany te mogą prowadzić do nagłej śmierci. Stany te występują rzadko, ale członkowie rodzin pacjentów z tymi zaburzeniami powinni być świadomi ryzyka i zdawać sobie sprawę z potencjalnych działań niepożądanych przed poddaniem się zabiegowi.

Środki miejscowo znieczulające z epinefryną mogą wpływać na czynność serca. W związku z tym powinny być podawane tylko w razie konieczności. Powinny być stosowane oszczędnie, a zwłaszcza przez specjalnie przeszkolony personel. Ponadto, środki znieczulające z epinefryną nie powinny być podawane pacjentom z niestabilną lub stabilną chorobą serca.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *